Dokumentumok
Letölthető dokumentumok

 

A kedvezményezett neve: Hangony Községi Önkormányzat

A projekt címe: Biztos Kezdet Gyerekház kialakítása Hangonyban

A szerződött támogatás összege: 40 000 000 Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 100%

A projekt tartalmának bemutatása

Hangony Községi Önkormányzat, sikeresen pályázott a „Jó kis hely” kistelepülési komplex gyerekprogramok tevékenységcsoport vonatkozásában, Biztos Kezdet Gyerekház kialakítására. A program ismertetése az alábbi:

 

CÉLOK:

             A gyermekek testi, érzelmi, közösségi, értelmi, fejlődésének elősegítése, tanulási képességeinek javítása

             A családok, szülők támogatása a hátrányos helyzet ismétlődésének megakadályozása érdekében (pl. gyermeknevelési kompetenciák erősítése, stb.)

             Az egészségkultúra fejlesztése

             A speciális nevelést igénylő gyermekek és családjuk támogatása, beleértve a szakosított szolgáltatásokhoz való hozzáférést.

             A segítő szakmák koordinációja, a közösségi részvétel és a helyi közösségek erősítése, a civil részvétel terepeinek bővítése.

CÉLCSOPORTOK:

A településen élő 0-3 korosztály és szüleik. Közvetett célcsoport a településen élők összessége.

TEVÉKENYSÉGEK:

A programelemek tervezésekor tekintettel voltunk a helyi adottságokra, feltételekre, hagyományokra, a település írott-íratlan szabályaira.

             CSALÁDLÁTOGATÁS

             FELMÉRÉSEK, SZŰRŐVIZSGÁLATOK

             NAPI FOGLALKOZÁSOK, ÉTKEZTETÉS

             CSINÁLD MAGAD, AKÁR MÁSOKNAK!  KÉZMŰVES FOGLALKOZÁSOK

             VELED EGYÜTT!  INTERAKTÍV FOGLALKOZÁSOK NÉGYHAVONTA, BESZÉLGETÉSSEL EGYBEKÖTVE

             MOSÁSI, TISZTÁLKODÁSI LEHETŐSÉGEK:

             KI? MIT? HOGYAN? MIÉRT? GYAKORLATORIENTÁLT SZAKMAI MŰHELYMUNKÁK

             KIS CSOPORTOS ÉS EGYÉNI BESZÉLGETÉSEK A LEENDŐ SZÜLŐKKEL

             EGYÜTT, KÖZÖSEN A KÖZÖSSÉGÉRT!

             HETI TEAM MEGBESZÉLÉS

             HAVI TEAM MEGBESZÉLÉSEK

A SZOLGÁLTATÁS KIALAKÍTÁSÁNAK LÉPÉSEI

             A településen működő intézmények, önkormányzat bevonása, támogatásuk megnyerése a megvalósításba

             A leendő szolgáltatás szélesebb körű megismertetése lakossági fórumon

             Már működő Gyerekházakkal kapcsolatfelvétel, meghívásuk a településre, programjuk bemutatása

             A ház kialakítása, eszközök megvásárlása

             Munkatársak felvétele, felkészítésük

             Szakemberek bevonása

             A célcsoportnak szánt programok (napi, heti, havi, évi) pontos összeállítása

             Célcsoport további bevonása

             Működés elindítása

 EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREK

             óvoda, helyi vállalkozók, környékbeli civil szervezetek, szociális intézmények, védőnő

háziorvos

EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ EFOP 1.4.1. KIEMELT PROJEKTTEL

Dokumentációs rendszer töltése

VÁRT EREDMÉNYEK:A program a mindennapi életben használható ismeretek egyéni ütemű megszerzése és alkalmazása. EU kötelező tájékoztatást vállaljuk.

Ø  a projekt tervezett befejezési dátuma:  2023.11.28.

 

Ø  projekt azonosító száma: EFOP-1.4.3-16-2017-00131

comments