Dokumentumok
Letölthető dokumentumok

 

 

Az óvodai ellátás minőségi fejlesztése Hangony községben

 

 • A kedvezményezett neve: Hangony Községi Önkormányzata
 • A projekt címe: Az óvodai ellátás minőségi fejlesztése Hangony községben
 • A projekt azonosító száma: TOP-1.4.1-15-BO1-2016-00023
 • A szerződött támogatás összege: 37 992 697 Ft
 • a támogatás mértéke (%-ban): 100 %
 • A projekt megvalósításának kezdete: 2017.06.30.
 • A projekt fizikai befejezésének dátuma: 2019.05.29.

 

A projekt tartalmának bemutatása:

 • Az óvodai ellátáshoz való hozzáférés javítása és a szolgáltatások minőségének fejlesztése.
 • Óvodai épület felújítása, hozzájárulva a minőségi szolgáltatások nyújtásához.
 • Akadálymentes környezet kialakítása.
 • A munkavállalói mobilitás támogatása, a kisgyermekes szülők munkaerőpiacra történő visszatérésének elősegítése, az óvodai szolgáltatás fejlesztése által.
 • Az óvodai ellátásban részesülő gyermekek, egyéni autonómiáját elfogadó, integrációját minden eszközzel segítő, humanizált környezet kialakítása és működése valósul meg.
 • A település népességmegtartó erejének fokozása.
 • Az óvodás korú gyermekek részére fokozott gondoskodás biztosítása az óvodai ellátáson keresztül. Mindez annak érdekében történik, hogy a célcsoport fejlődése és fejlesztése minőségi keretek között valósulhasson meg.
 • Az ellátási területen élő gyermekeknek az életminőségét és életkilátásait hosszú távú és eredményes segítése a szakmai munka minőségének javításával.
 • Az igényes, gyors, pontos, szakszerű, szakmailag magas színvonalú, megbízható munkavégzés biztosítása.
 • Az óvodai szolgáltatás minőségi javulása hozzájárul, a településen a gyermekvédelmi szemlélet formálódásához, egységesebbé, hatékonyabbá tételéhez.

 

 

 • A projekt felhívás szerint önállóan támogatható tevékenységei: Az óvoda épületének felújítása, egy tornaszoba kialakítása, udvar felújítása, eszközbeszerzés (fejlesztőeszközök, bútorok).
 • A projekt önállóan nem támogatható, választható tevékenységei: Megújuló energiaforrás alkalmazása (napelemes rendszer), projektarányos akadálymentesítés (akadálymentes parkoló, akadálymentes közlekedésre alkalmas rámpa, akadálymentesített vizesblokk, infokommunikációs akadálymentesítés).

 

A projekt műszaki-szakmai tartalma módosult:

A padlásfödém szerkezetének feltárása után derült ki, hogy a használatból adódóan jelentkező dinamikus terhelés miatt, a meglévő szerkezetet statikailag jelentős mértékben meg kellene erősíteni. Ez azonban nem tervezett többletköltséggel járt volna, ezért költségoptimalizálás céljából indokolttá vált a tetőtéri bővítés elhagyása, melynek révén a tervezett alapterület ugyan csökken, de a műszaki tartalom úgy került átdolgozásra, hogy az megfeleljen a szakértők által előírt feltételeknek és a szükséges stabilizálást jelentő munkálatok elvégzése is megvalósulhasson.

A tervezett emeleti bővítés a sportszoba és az egyéni fejlesztő szoba kialakítására irányult. Miután az emeleti bővítés nem történt meg, ezért a tervezett funkciókat a meglévő földszinti helyiségekben valósítottuk meg. Ennek elérése érdekében a mozgásukban korlátozott gyermekek mozgásának fejlesztése a földszinti iroda helyiségben kialakított egyéni foglalkoztatóban, míg a sportszoba funkció a két csoportszoba sportburkolattal történő leburkolásával és a helyiségek összenyitásával valósult meg. A műszaki tartalom módosítása értelmében elmaradt többek közt a tetőtér beépítése, a lift megépítése, egy lépcső kialakítása és a tető szigetelése, továbbá változott a napelemrendszer kapacitása, a födémszigetelés mérete, a cserélt nyíllászárók száma, a talajinjektálás mennyisége. Új projektelemként megvalósult például egy fedett bejárat kialakítása, a földszinti közlekedők átalakítása, a foglalkoztatók burkolatának (sportpadló) és egy hangszigetelt térelválasztó harmonika ajtó cseréje, tartópillérek beépítése. A beruházás során projektarányos akadálymentesítés valósult meg, mely kis mértékben eltér az akadálymentes tervfejezetben részletezettektől.

A beruházás keretében kialakítottak egy tornaszobát, egy egyéni fejlesztő szobát, akadálymentessé tették az épületet és megvalósították az energiahatékony, fenntartható működtetést, amihez külső hőszigetelést, nyílászáró cseréket és megújuló energiaforrást is alkalmaztak. A projekt eredményeként 50 db - 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító - férőhely került fejlesztésre.

 

Letöltés .pdf formátumban.

comments