Hírességek
Hangony község híres, és ismert emberei.

Írta: Csontos János, 2000

Holló V. Csaba 1975-ben született Ózdon. Élete is a városhoz és a közelében fekvő Hangony faluhoz kötődött. Fogékony volt a vizuális élményekre, s nagy hatással voltak rá az alkotó elődök éppúgy, mint a Kánaánból kirekesztetten élő sorstársai. Ezt az 
érzékenységet tükrözik hátrahagyott versei is. Egyetlen kötetének megjelenését - melyben a szürrealista varázslatokkal kísérletező festményeiből is ízelítőt kaphat az olvasó - már nem érhette meg. Képei - ahogyan versképei is - az otthonosságot nélkülöző világ helyett maga által teremtett "valóság" lenyomatai. A verseket (s főképp a festményeket) szemlélve, első reflexként Salvadore Dalí juthat eszünkbe, de sokkal inkább közelítünk Holló még formálódó világához, ha a "szürrealista ős-sámán", Bosch XV-XVI. századi groteszkjeire gondolunk. A kép- és szófestő már 1999 óta nincs közöttünk. Emlékmű és kárpótlás ez a kötet neki, s penitencia mindannyiunknak, akik nem figyeltünk oda érzékeny és esendő műveire, amelyek üzenetével ránk kívánt találni. Bocsásson meg érte - odaát.

comments