Hírek

 

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ

 

Hangony Község Önkormányzatának Képviselőtestülete sikeres pályázatot nyújtott be a TOP Plusz-1.2.1-21 „Élhető települések” című pályázati felhívásra.

 

A kedvezményezett neve:                              Hangony Község Önkormányzata     

A fejlesztés címe:                                           Nonprofit Közösségi Tér és Kézműves Udvar kialakítása, építése Hangonyon

projektazonosítója:                                         TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00110

tárgya, célja:                                                   Egy erősen leromlott állapotú épületet felújítása, közösségi tér kialakítása

A szerződött támogatás összege:                  284 196 949 Ft   

A támogatás mértéke (%-ban):                      100 %

A projekt műszaki tartalma:                            az épület hőszigetelése, nyílászáró-cseréje, fűtési rendszer korszerűsítése, 

                                                                       játszóudvar fejlesztése, napelemrendszer építése,

                                                                       parkolási infrastruktúra fejlesztése

A projekt tervezett befejezési dátuma:           2024.12.31.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nonprofit Közösségi Tér és Kézműves Udvar kialakítása, építése Hangonyon

 

Az  Élhető települések című pályázati felhívás TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00110 azonosítószámú nyertes projektjének keretében Hangony Községben Kézműves Udvar és Közösségi Tér épül.  Ennek során Hangony Község Önkormányzata az alábbi főtevékenységeket kívánja  megvalósítani:

 • Közösségi, bemutató és kiállító funkciót ellátó terület kialakítása
 • az épület hőszigetelése, nyílászáró-cseréje
 • fűtési rendszer korszerűsítése
 • játszóudvar fejlesztése
 • napelemrendszer építése
 • parkolási infrastruktúra fejlesztése

Az épülethez tartozó 2000 m2-es terület rendbetételével egy igényesen kialakított, bárki számára hozzáférhető komplex közösségi tér jön létre.

 

Tájékoztató tanévkezdéshez kapcsolódó és tanulást elősegítő települési támogatásról

 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Hangony Községi Önkormányzat – az elmúlt évekhez hasonlóan – 2022. évben is tanévkezdéshez kapcsolódó támogatásban részesíti a Hangony településen bejelentett lakóhellyel, vagy bejelentett tartózkodási hellyel rendelkező, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben nem részesülő, tanulói jogviszonyt igazoló óvodai, általános iskolai, középiskolai tanulmányokat folytató gyermekek szüleit/törvényes képviselőit, valamint a felsőfokú, nappali tagozaton tanulmányokat folytató és azt igazoló hallgatói jogviszonyban álló fiatal felnőtteket.

A tanévkezdéshez kapcsolódó támogatás megítélésének érdekében kérjük, hogy a fentiekben meghatározott tanulói, illetve hallgatói jogviszony igazolást 2022. szeptember 30. napjáig a Hangonyi Közös Önkormányzati Hivatalba (3626 Hangony, Rákóczi Ferenc út 130.) személyesen eljuttatni szíveskedjenek. A személyes megjelenést egy további, a kérelmezéshez kapcsolódó formanyomtatvány kitöltése indokolja.

 

Tájékoztatjuk továbbá a Tisztelt Lakosságot, hogy önkormányzatunk a fenti támogatás mellett tanulást elősegítő támogatásban részesíti azokat a 22. életévüket be nem töltött, 10., 11., 12. és 13. évfolyamos tanulókat, akik

 1. a) tanulói jogviszonyban állnak érettségi vizsgára felkészítő nappali oktatási rendben működő középfokú oktatási intézménnyel,
 2. b) saját maguk, illetve szülőjük/törvényes képviselőjük az adott iskolai tanév első napján hangonyi lakóhellyel rendelkeznek és életvitelszerűen Hangonyon élnek,
 3. c) legalább 4,5 átlagú tanulmányi eredményt értek el az előző tanév végén, amely átlagba a magatartás és szorgalom érdemjegy nem tartozik bele,
 4. d) az előző tanévben igazolatlan hiányzásuk nincs.

A támogatás minden tanévben szeptember 1-jétől szeptember 30-ig igényelhető, a megelőző tanév tanulmányi eredménye alapján. A támogatás az adott tanév szeptember 1-jétől június 30-ig jár, és a tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig kerül átutalásra a kérelemben megjelölt folyószámlára. A támogatást minden tanévben újra kell igényelni.

A támogatás mértéke havonta:

 1. a) legalább 4,9 tanulmányi átlag esetén: nettó 20.000.-Ft
 2. b) legalább 4,7 tanulmányi átlag esetén: nettó 15.000.-Ft
 3. c) legalább 4,5 tanulmányi átlag esetén: nettó 10.000.-Ft

 

 

                      Köszönettel és tisztelettel:

 Hangony Községi Önkormányzat                                           

Gyermekvédelmi ellátásokhoz kapcsolódó formanyomtatvány

Letöltés

Tisztelt Pályázók, Kedves Tanulók és Hallgatók!

 

Szeretnénk felhívni a figyelmeteket arra, hogy a Bursa Hungarica Önkormányzati Felsőoktatási Ösztöndíjpályázattal kapcsolatos pályázatok 2021. november 5. napjában meghatározott benyújtási határidejét úgy értelmezzétek, miszerint legkésőbb ezen a napon önkormányzatunkhoz papír alapon be kell nyújtanotok az EPER-Bursa rendszerben kitöltött és lezárt, ezt követően kinyomtatott és aláírt pályázati űrlapot, valamint annak kötelező mellékleteit. Amennyiben a fenti határnapig csak a pályázati informatikai rendszerben véglegesítitek a pályázati űrlapot, de annak papír alapú benyújtásról nem gondoskodtok, úgy pályázataitok a további elbírálás szakaszába sajnos már nem kerülnek.

 

Letölthető dokumentumok:

5_Palyazati_kiiras_A_2022

6_Palyazati_kiiras_B_2022