Hírek

Tájékoztató tanévkezdéshez kapcsolódó és tanulást elősegítő települési támogatásról

 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Hangony Községi Önkormányzat – az elmúlt évekhez hasonlóan – 2022. évben is tanévkezdéshez kapcsolódó támogatásban részesíti a Hangony településen bejelentett lakóhellyel, vagy bejelentett tartózkodási hellyel rendelkező, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben nem részesülő, tanulói jogviszonyt igazoló óvodai, általános iskolai, középiskolai tanulmányokat folytató gyermekek szüleit/törvényes képviselőit, valamint a felsőfokú, nappali tagozaton tanulmányokat folytató és azt igazoló hallgatói jogviszonyban álló fiatal felnőtteket.

A tanévkezdéshez kapcsolódó támogatás megítélésének érdekében kérjük, hogy a fentiekben meghatározott tanulói, illetve hallgatói jogviszony igazolást 2022. szeptember 30. napjáig a Hangonyi Közös Önkormányzati Hivatalba (3626 Hangony, Rákóczi Ferenc út 130.) személyesen eljuttatni szíveskedjenek. A személyes megjelenést egy további, a kérelmezéshez kapcsolódó formanyomtatvány kitöltése indokolja.

 

Tájékoztatjuk továbbá a Tisztelt Lakosságot, hogy önkormányzatunk a fenti támogatás mellett tanulást elősegítő támogatásban részesíti azokat a 22. életévüket be nem töltött, 10., 11., 12. és 13. évfolyamos tanulókat, akik

  1. a) tanulói jogviszonyban állnak érettségi vizsgára felkészítő nappali oktatási rendben működő középfokú oktatási intézménnyel,
  2. b) saját maguk, illetve szülőjük/törvényes képviselőjük az adott iskolai tanév első napján hangonyi lakóhellyel rendelkeznek és életvitelszerűen Hangonyon élnek,
  3. c) legalább 4,5 átlagú tanulmányi eredményt értek el az előző tanév végén, amely átlagba a magatartás és szorgalom érdemjegy nem tartozik bele,
  4. d) az előző tanévben igazolatlan hiányzásuk nincs.

A támogatás minden tanévben szeptember 1-jétől szeptember 30-ig igényelhető, a megelőző tanév tanulmányi eredménye alapján. A támogatás az adott tanév szeptember 1-jétől június 30-ig jár, és a tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig kerül átutalásra a kérelemben megjelölt folyószámlára. A támogatást minden tanévben újra kell igényelni.

A támogatás mértéke havonta:

  1. a) legalább 4,9 tanulmányi átlag esetén: nettó 20.000.-Ft
  2. b) legalább 4,7 tanulmányi átlag esetén: nettó 15.000.-Ft
  3. c) legalább 4,5 tanulmányi átlag esetén: nettó 10.000.-Ft

 

 

                      Köszönettel és tisztelettel:

 Hangony Községi Önkormányzat                                           

comments