Hírek

Tisztelthangonyi lakosok!

 

Az elmúlt időszak tapasztalati azt mutatták, hogy a korábbi önkormányzati rendeletek nem nyújtottak megfelelő keretet a közösségi együttéléssel kapcsolatos problémák kezelésére.

A Képviselő-testület törvény adta felhatalmazása alapján 2021. július 30-án elfogadta a közterületek használatáról és közösségi együttélés egyéb alapvető szabályairól szóló rendeletét, ami 2021. augusztus 15. napján lép hatályba.

Mivel az említett rendelet új szankciókat és tiltott magatartásformákat is tartalmaz, ezért a későbbi kellemetlenségek elkerülése érdekében kérjük a tisztelt lakosságot, hogy az új rendeletet ismerjék meg.

 

A rendelet megtalálható az önkormányzat honlapján, továbbá a Nemzeti Jogszabálytár oldalán, illetve megtalálható kihelyezve az önkormányzat hirdetőtábláján.

 

Tisztelettel:

 

Hangony Községi Önkormányzat

comments