Sajtóközlemény


Biztos Kezdet Gyerekház kialakítása Hangony községben
2022/augusztus/31.

Hangony Községi Önkormányzata Európai Uniós projekt keretében sikeresen befejezte az EFOP- 2.1.2 konstrukció keretében megkezdett beruházási programját a Biztos Kezdet Gyerekház infrastrukturális hátterének kialakítására. Támogatási szerződésben megítélt és elnyert vissza nem térítendő támogatás összege: 15, 00 millió forint. A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100 %-a. Az EFOP-2.1.2-16-2019-00158 számú projekt a Széchenyi 2020 program keretében az az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg.


Hangony Községi Önkormányzata „Biztos Kezdet Gyerekház kialakítása Hangony községben” című, EFOP-2.1.2-16-2019-00158 számú projekt segítségével kiterjesztette a hátrányos helyzetűek felzárkózása és az esélyegyenlőség biztosítása érdekében megkezdett integrációs programját.


A projekt célja a 0-3 éves korú gyermekek számára nyújtott Biztos Kezdet Gyerekház szolgáltatás, infrastrukturális feltételeinek biztosítása.

A fejlesztés eredményeként a pályázó 1 db korszerű Biztos Kezdet Gyerekházat hozott létre, amely a településen élő 0-3 éves korú gyermekkel rendelkező szülők és gyermekeik számára nyújt különböző szolgáltatásokat.


A projekt legfontosabb számszerűsíthető eredményei: – 1 db Biztos Kezdet Gyerekház kialakítása – 10
fő részére alkalmas közösségi tér kialakítása.


Eredmények számszerűsítése: Hangony Községi Önkormányzata a projekt tervezésekor felmérte a településen élő családok igényeit, majd az eredményeket összegezve 1 db Biztos Kezdet Gyerekház kialakítását valósította meg, amely jelentősen hozzájárul a társadalmi felzárkózás eredményeihez.

„A projektről bővebb információt a http://www.nybtf.hu/content.php?cid=EFOP-2.1.2-16-2019-00158
oldalon olvashatnak.”


További információ kérhető:
Nyugat-Borsodi Területfejlesztési Nonprofit Kft. (nybtf.hu)