Tájékoztató a tanulást elősegítő Települési támogatásról

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Hangony Községi Önkormányzat – az elmúlt évekhez hasonlóan – 2023. évben is tanulást elősegítő támogatásban részesíti azt a 22. életévét be nem töltött, 10., 11., 12 és 13. évfolyamos tanulót, aki:

a) tanulói jogviszonyban áll érettségi vizsgára felkészítő nappali oktatási rendben működő középfokú oktatási intézménnyel,

b) saját maga, valamint szülője vagy törvényes képviselője az adott iskolai tanév első napján hangonyi lakóhellyel rendelkezik és életvitelszerűen Hangonyon él,

c) legalább 4,5 átlagú tanulmányi eredményt ért el az előző tanév végén, amely átlagba a magatartás és szorgalom érdemjegy nem tartozik bele,

d) az előző tanévben igazolatlan hiányzása nincs.

A családok ügyintézésének egyszerűsítésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2023. évi XXVIII. törvény hatályos rendelkezései szerint 2023. szeptember 1. napjától hatósági és egyéb ügyekben a tanköteles korú tanulóktól a tanulói jogviszony igazolása nem kérhető, a 16. életévüket betöltött tanulók esetében a tanulói jogviszony érvényes diákigazolvánnyal igazolható.

Fenti jogszabály változásainak figyelembevétele mellett, a tanulást elősegítő támogatás megítélésének érdekében kérjük, hogy támogatási kérelmét, valamint az előző tanulmányi év vonatkozásában kiállított tanulmányi értékelést 2023. szeptember 15. napjától 2023. szeptember 30. napjáig (ügyfélfogadási napokon – hétfő, szerda és péntek) a Hangonyi Közös Önkormányzati Hivatalhoz (3626 Hangony, Rákóczi Ferenc út 130.) személyesen benyújtani szíveskedjenek.

Köszönettel és tisztelettel:

Hangony Községi Önkormányzat